Yasal Uyarı

YASAL UYARI:
• Bu internet sitesi ("Site"), Türk yasalarına tabi olarak tescil edilmiş ve genel merkezi "Ankara Cad. Monero İş Merkezi No:221 K:6 Sirkeci-Fatih/İSTANBUL" olan Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. tarafından işletilmektedir.
• Site'yi kullanmadan önce, lütfen bu yasal uyarıları dikkatlice okuyunuz ve bu şartları kabul etmiyorsanız, lütfen siteyi kullanmayınız. Çünkü, bu Site'yi kullanmanız müşteri olup olmadığınıza bakılmaksızın, şartları kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
• Bu Site'deki her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı, Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş.'ne ve ilgili markalara aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile telif hakları kapsamında kullanılmaktadır. Bunlar herhangi bir şekilde izinsiz kopyalanamaz, üzerlerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez, yayınlanamaz ve herhangi bir amaçla kullanılamaz. Bu Site'den alınan her türlü ses, görüntü, yazı içeren hiçbir bilgi ve belge satılamaz veya herhangi bir kâr amacıyla dağıtılamaz, çoğaltılamaz, kopyalanamaz.
• Bu Site'deki bilgilerde, ürünlerin teknik bilgilerinde yanlışlıklar, eksiklikler, yazım hataları veya güncelleme hataları bulunabileceği gibi bazı ürünlerin ithalatı durdurulmuş da olabilir. Site üzerinde gösterilen ürünler en son teknik özelliklerinden farklı da olabilmektedir. Bunlar Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. için bağlayıcı olmadığı gibi Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. bu Site'de yer alan bilgileri her zaman önceden bildirmeksizin değiştirebilir.
• Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. ilgili yasaların emredici ve değiştirilemez hükümleri dışında, herhangi bir nam ve ad altında Site'nin içeriğinden doğan zararlarda veya kayıplarda yükümlülük kabul etmemektedir.
• Bu Site'de yer alan bazı linkler/bağlantılar ile bağımsız web sitesi sahipleri tarafından hazırlanmış sitelere yönlendirilebilir. Bu sitelerde yer alan bilgiler, o site sahiplerinin tamamen kendi sorumluluğunda olduğundan Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş.'nin bu bağımsız web sitelerinin içeriği üzerinde herhangi bir takdir yetkisi, kontrol yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu link/bağlantılar yalnızca ziyaretçilere yardımcı olmak adına sunulmaktadır.
• Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş.'ye özellikle gizli diye tanımlandığınız bilgiler dışında, Site'ye ilettiğiniz ya da gönderdiğiniz herhangi bir materyal/bilgi/veriler gizli olmayan ve mülkiyete konu olmayan materyal/bilgi/veri olarak kabul edilir. Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. bunlarla ile ilgili herhangi bir ad ve nam altında yükümlülük ve sorumluluk kabul etmemektedir. Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş.'nin bu Site ile ilgili görevlendirdiği kişi/kurumlar; bu materyali ve veriyi, görüntüyü, sesi, metni ve bunlar içerisinde yer alan diğer şeyleri herhangi bir amaç için kopyalamak, ifşa etmek, dağıtmak, bünyesinde barındırmak ya da başka bir şekilde kullanmakta takdir hakkına sahiptir.
• Arzu Bisiklet Tic. ve San. A.Ş. ve yetkili personeli, yöneticileri ya da çalışanları bu web sitesindeki herhangi bir materyale ilişkin bilgisayar ekipmanlarınıza, yazılımlarınıza, verilerinize ya da Site'ye göz atmak, kullanmak veya giriş hesabınıza ilişkin bir unsura zarar verebilecek virüsler nedeniyle ortaya çıkan kayıp ya da zararlar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde Site'ye veya Site'nin kullanımına veya kullanılamamasına veya Site'nin kullanılmasının sonucuna ilişkin ya da siteye bağlantı veren herhangi bir web sitesine veya bu web sitelerindeki herhangi bir materyale ilişkin size veya üçüncü bir şahsa karşı doğrudan veya dolaylı olarak, idari/cezai cezayı gerektirici ya da büyük bir kayıp, hasar ya da gelirin, kârın, firma değerinin, verilerin, sözleşmelerin, para kullanımının kayba uğraması, ticari faaliyetlerin kesintiye uğraması nedeniyle ortaya çıkan, bununla ilgili herhangi bir nam ve ad altında kayıp ya da hasarlar ve bilerek/bilmeyerek haksız işlem/fiil dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir nam ve ad altında hiçbir şekilde yükümlülük veya sorumluluk altında değildir.
• Bu Site ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir uyuşmazlık, münhasıran İstanbul İcra Daireleri ve Mahkemeleri yetkili olup T.C. yasaları uygulanacaktır.